Przypominamy o terminie szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych

wtorek, 21 maja 2019 roku o godz. 15.00 
w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie

Obecność obowiązkowa!

Bezpośrednio po szkoleniu odbędą się
I posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Jednocześnie przypominamy składy poszczególnych komisji:

Postanowienia z dn. 13 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów OKW w gm. Szemud

Postanowienie ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w gm. Szemud