WARSZTATY „ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE”

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z zarządzania zmianą społeczną w ramach Akademii Active Citizens.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

Kolejne warsztaty poświęcone będą ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW W ZESPOLE.

Odbędą się:

21-22 LISTOPADA 2015 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00
w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku).

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl.

Formularz należy odesłać do 11 listopada 2015 na adres active.citizens@ikm.gda.pl lub w formie papierowej dostarczyć pod adres :

Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz ostateczną ich datę osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 17 listopada 2015.

Wstęp wolny.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański (z powodów ekologicznych) obiad.

Serdecznie zapraszamy!

Cele szkolenia

Pogłębienie wiedzy uczestniczek/uczestników na temat psychologicznych mechanizmów powstawania konfliktów oraz metod zapobiegania im. Wprowadzenie i ugruntowanie pojęcia dynamiki sytuacji konfliktowej.

Analiza sytuacji kryzysu i konfliktu w zespole pod kątem ich rozwojowego charakteru oraz sposobów szukania konstruktywnych rozwiązań.

Poszerzenie wiedzy o zespołach pod kątem konfliktu jako czynnika wpływającego na sukcesy lub
porażki pracy zespołowej.

Tematyka szkolenia:
 Rodzaje konfliktów, obszary konfliktów w życiu zawodowym.
 Cechy wzorców zachowań konfliktowych.
 Indywidualne preferencje do określonych zachowań w sytuacjach konfliktowych – rywalizacja, współzawodnictwo, kompromis, współpraca, unikanie, dostosowanie się – kiedy i w jaki sposób z nich korzystać.
Spirala konfliktu: etapy i przyczyny powstawania. Model rozwoju konfliktu.
 „Diabelskie koło” emocji w sytuacjach konfliktowych.
 Model negocjacji nastawionych na współpracę.
 Umiejętności mediacyjne w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi.
 Techniki i narzędzia mediacyjne. Schemat pytań docierania do potrzeb.
 Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z przyjęcia konkretnych strategii rozwiązywania konfliktu.

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

tel. 58 760 72 16

fax 58 760 72 15

tel. kom. 663 87 2016

www.ikm.gda.pl

Załączniki