W przeddzień Święta Zmarłych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Bojanie odbyły się obchody upamiętniające poległych w czasie walk w roku 1945, spoczywających na cmentarzu głodowskim. Relacja z uroczystości poniżej:

Na tą okazję została zamontowana tablica informacyjna zawierająca spis zidentyfikowanych poległych, plan mogił oraz krótką informację historyczną w języku polskim i rosyjskim.

R. Chustak