Obchody Dnia Kobiet w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie zgromadziło wiele pań , które doskonale się
bawiły do późnych godzin wieczornych.

Galeria