Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Więcej informacji:
https://wejherowo.praca.gov.pl/-/11933609-nabor-wnioskow-tarcza-antykryzysowa?fbclid=IwAR1nHSJvoqZaZH64wIC_J8smr2uc9OC-RvjI5q-LWk8hGr7rNUOidLktyCM

Zbigniew Toporek