Zarządzenie Nr 291/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud (dotyczy uczniów spoza obwodu).

Zarządzenie Nr 292/V/2020 Wójta Gminy Szemud z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud.

Galeria

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie w sprawie określenia wniosku