Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie uprzejmie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze – Program „Rodzina 500plus”, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, a także fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 składać można od 1 sierpnia 2017 r.

 

Terminy rozpatrywania wniosków:
1) Świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny:
• W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
• W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego.

 

2) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy:
• W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia.
• W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronach internetowych:
• Świadczenia rodzinne pokój nr 4, tel. 58-676-51-52
• Fundusz alimentacyjny pokój nr 4, tel. 58-676-51-53
• Świadczenia wychowawcze pokój nr 8, tel. 58-676-51-57
• gopsszemud.pl
• mpips.gov.pl

 

Informuję również, że od 1 sierpnia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie czynny będzie w następujących godzinach:
Poniedziałek 7.30 – 15.30 (dyżury pracowników do 17.00)
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Barbara Kowalewska