TRASA KASZUBSKA – S6
KONWENT SAMORZĄDOWY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

W dniu 8 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski uczestniczył w spotkaniu Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego, którego głównym celem był m.in. niepokój wypowiedzi wiceministra infrastruktury i budownictwa Kazimierza Smolińskiego dotycząca budowy trasy S6, w której to stwierdza „że trasa S6 będzie budowana, ale nie wiadomo kiedy?” W związku z sygnałami o możliwości przesunięcia w czasie realizacji projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”, włodarze powiatu wejherowskiego w tym Nasz Wójt wyrazili zdecydowane poparcie dla budowy drogi ekspresowej, która stanowić ma ważny szlak komunikacyjny dla wielu miejscowości w naszym regionie.
„– Droga ekspresowa S6 ujęta została w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. – To niezwykle ważna inwestycja, którą wraz z innymi samorządami popieramy od wielu lat. Trasa Kaszubska połączy nie tylko województwo pomorskie z województwem zachodniopomorskim, ale także spowoduje, że mieszkańcy powiatu wejherowskiego i lęborskiego będą mogli szybciej, łatwiej, a także bardziej komfortowo dojechać do Trójmiasta- dodała starosta

Podczas Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego włodarze wystosowali pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, w którym skupili się na przedstawieniu wspólnego stanowiska popierającego podjęcie konkretnych kroków w celu jak najszybszej realizacji budowy drogi S6, podkreślając tym samym po raz kolejny ważność inwestycji trasy S6 na Pomorzu.

1s6