Planowany harmonogram prac i czynności związany z etapem przygotowania i realizacji Inwestycji
aktualny na dzień 09.08.2016r:

 • termin podpisania Umowy na wykonanie Koncepcji Programowej – 13.03.2015r.
 • termin ogłoszenia przetargu w systemie „Projektuj i Buduj” – 30.09.2015r.
 • termin spotkań informacyjnych – listopad, grudzień 2015r.
 • termin wykonania Koncepcji Programowej – 04.2016r.
 • termin odebrania Koncepcji Programowej – 07.2016r.
 • planowany termin podpisania Umowy z Wykonawcą robót w systemie „Projektuj
  i Buduj” – 02.2017r.
 • planowany termin wykonania Projektu Budowlanego – 12.2017r.
 • planowany termin uzyskania Decyzji ZRID – 05.2018r.
 • planowany termin rozpoczęcia ustalania wartości odszkodowań dla
  wywłaszczanych nieruchomości – 05.2018r.
 • planowany termin rozpoczęcia robót – 05.2018r.
 • planowany termin oddania do ruchu – 09.2020r.

s6