Informujemy, że w dalszym ciągu można zgłaszać chęć wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu podstaw wiedzy prawnej (14 wolnych miejsc) oraz z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych (5 wolnych miejsc) . O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Szkolenia są organizowane w ramach projektu „Akademia samorządowa – szkolenia i kursy dla lokalnej społeczności wraz z organizacją szkolenia podsumowującego” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Załączniki