Dyrektor Generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przypomina o trwającym naborze na stanowisko urzędnika wyborczego. Szczegółowe informacje zawarto w poniższym załączniku.

Informacja Dyrektora Generalny PUW w Gdańsku

Osoba do kontaktu:
Paula Poniewierza – koordynator Biura Wojewody Pomorskiego
nr tel.: 58 307 74 01, e-mail: paula.poniewierza@gdansk.uw.gov.pl