Trwają zebrania sołeckie poświęcone podziałowi Funduszu Sołeckiego na rok 2018. W trakcie spotkań porusza się wiele różnych kwestii dot. funkcjonowania sołectwa oraz potrzeb inwestycyjnych. Zapraszamy do udziału w dyskusji.

Jednocześnie informujemy, że na wniosek sołtysa Dobrzewina zaplanowane wcześniej zebranie zostało w trybie nagłym odwołane, zaś nowy termin wyznaczono na poniedziałek 25 września na godz. 16.30 w szkole w Karczemkach.

 

Poniżej zamieszczamy uaktualniony harmonogram zebrań wiejskich.

Romuald Janca

Harmonogram zebrań wiejskich