Przypominamy, że trwają zebrania wiejskie związane z określeniem przeznaczenia środków finansowych przyszłorocznego Funduszu sołeckiego. Poniżej zamieszczamy harmonogram zebrań. Zapraszamy do udziału prosząc jednocześnie o zachowania rygorów sanitarnych.

Romuald Janca