W dniu 27 kwietnia w niedzielę rozegrano VII GRAND PRIX SZEMUDA gry w karty BAŚKA. Pomimo rozegrania
już siedmiu turniejów czołówka zarówno drużynowo jak i indywidualnie może się w każdej chwili
zmienić . O wszystkim zadecyduje ostatnie rozdanie w dniu 16 maja w piątek. Tym razem puchary Wójta
Gminy Szemud zdobyli; drużynowo I miejsce KAMIEŃ ( 41/19 pkt. ), indywidualnie – I miejsce Miotk
Benedykt ( 174/10 pkt. ), II miejsce Bojke Edmund ( 100/10 pkt. ), III miejsce Gruba Andrzej ( 107/8
pkt. )
Przypominamy wszystkim grającym w karty w BAŚKA o wielkim wyzwaniu , jakim będzie bicie rekordu
jednocześnie grających w BASKĘ. Rekord to 308 grających , a w czasie Mistrzostw Kaszub przewidujemy
, że ten rekord zostanie pobity. To wszystko zależy od nas – „baśkarzy”. 25 maja od godz. 9.00 b
i c i e r e k o r d u !!! Pamiętaj i przyjdź !!!

Galeria

Załączniki