Na boisku „ORLIK 2012” w Szemudzie w dniach 10-20 września odbędą się eliminacje gminne: „Turnieju ORLIKA” o Puchar Premiera Donalda Tuska.

Zawody zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:

Kategoria A drużyny dziewcząt urodzonych w roku 1997-1998 (VI klasa SP i I Gim.)
Kategoria B drużyny chłopców urodzonych w roku 1997-1998 (VI klasa SP i I Gim.)
Kategoria D drużyny chłopców urodzonych w roku 1999-2000 (IV i V klasa SP)
W eliminacjach gminnych Turnieju w kategorii A uczestniczyć mogą trzy drużyny, w kategorii B i D po cztery drużyny.

O przyjęciu drużyn do Turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W eliminacjach gminnych drużyny mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników: 5 w polu + bramkarz + 4 rezerwowych.

Zawodnicy muszą posiadać:

Aktualne legitymacje szkolne
Zgodę rodziców uprawniającą do uczestnictwa w zawodach sportowych oraz aktualne ubezpieczenie.

Ponadto zawodnicy mogą przystąpić do turnieju tylko po podpisaniu przez rodziców zgody na wykorzystanie wizerunku dzieci (zdjęcia z turnieju, filmy itp.)
Każda drużyna musi posiadać opiekuna, który posiada listę startową swoich zawodników. Lista startowa wg wzoru znajdującego się na stronie internetowej Szkolnego Związku Sportowego.
Pełny regulamin turnieju znajduje się na stronie internetowej SZS.
Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Tomasza Stein lub e-mailem na adres jelenskahuta@gazeta.pl – jeszcze raz przypominam, że o przyjęciu drużyny na turniej decyduje kolejność zgłoszeń – zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.
O przyjęciu drużyny do turnieju – opiekun zespołu zostanie poinformowany (telefonicznie lub e-mailem) w zależności od wskazanej formy przy dostarczeniu zgłoszenia. Ilość zespołów uczestniczących w Turnieju na jednym ORLIKU jest mocno ograniczona i nie ma możliwości jej zwiększenia.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymają pamiątkowe koszulki i dyplomy.
Tomasz Stein
W dniu 13 stycznia 2009 roku dokonano uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego realizatorem była Gmina Szemud.  W skład kompleksu wchodzą dwa boiska: piłkarskie o wymiarach 62×30 m oraz wielofunkcyjne 32,1 x 19,1 m oraz budynek sanitarno – szatniowy (obiekt kontenerowy).
W celu zapewnienia właściwej organizacji wprowadzony został
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK

Galeria