W dniu 11 maja w hali sportowej w Szemudzie rozegrano otwarty turniej piłki halowej o puchar Wójta
Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn. Pierwsze trzy drużyny (
BARKA Łebno, SIANOWO, LZS Donimierz II zdobyły puchary Wójta Gminy, natomiast najlepszy zawodnik
turnieju Dominik Czech z SIANOWA otrzymał pamiątkowa statuetkę.

Galeria

Załączniki