Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie, wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem Wysoka-Wycztok w Kamieniu z powodu zakwitu sinic.

Pismo PPIS w Wejherowie

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzytywanym do kąpieli jeziora Wysoka-Wycztok w Kamieniu