Szanowni mieszkańcy

W związku z odbywającą się w miesiącu październiku zbiórką odpadów wielkogabarytowych, uprzejmie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących dla danej miejscowości terminów. Niestety zdarza się,że część mieszkańców z nieznanych przyczyn przywozi na miejsce zbiórki żużyty sprzęt, meble i inne odpady wielkogabarytowe ze znacznym wyprzedzeniem. Efekt to bałagan i widoki rozgrzebanych śmieci. Takie małe, tymczasowe wysypiska w centrach naszych miejscowości. Prezentujemy Państwu przykładowe zdjęcia, które wykonaliśmy przy okazji zbiórki śmieci wielkogabarytowych w Bojanie, gdzie wg harmonogramu zbiórka odbywa się w dniach
21-22 października, natomiast śmieci widoczne na zdjęciach zalegają już od kilku dni. (zdjęcia wykonaliśmy 19.10.bm.)
Dlatego jeszcze raz uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców o przestrzeganie harmonogramu wywozu śmieci wielkogabarytowych.

Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami

Galeria