Udział reprezentantów Gminy Szemud w Wielkiej Gali Polska Przedsiębiorczość.

Jak już informowaliśmy Państwa, Gmina Szemud zajęła I miejsce w Plebiscycie Orły Polskiego Samorządu 2014 r w kategorii gmina wiejska.


W dniu 29.11.2014 r odbyła się w Warszawie Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość, w której udział wzięli nasi reprezentanci w osobach: Ryszard Kalkowski Wójt Gminy oraz Ireneusz Czarnowski V-ce Przewodniczący Rady Gminy. Podczas ceremonii odebrali oni nagrody dla Gminy Szemud za zajęcie I miejsca.


Tytuły Gmina Roku 2014/Powiat roku 2014 są przyznawane samorządom, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestują w rozwój swojego regionu, a także dbają o warunki sprzyjające podnoszeniu jakości życia mieszkańców.


Plebiscyt ten jest realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, którego zadaniem jest budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Inicjatywa znalazła poparcie Kancelarii Prezydenta RP, która ten Narodowy Program Promocji uznała za wyjście naprzeciw oczekiwaniom podmiotów tworzących polską gospodarkę.


Założenia programu to budowanie innowacyjności i konkurencyjności, kojarzenie biznesowe, promocja osiągnięć, które doskonale wpisują się w działania władz samorządowych, które mają na celu tworzenie warunków przyjaznego środowiska w prowadzeniu działalności.

Oprócz statuetki, tablicy pamiątkowej, Gmina Szemud została umieszczona na stronach publikacji „Almanach Polska Przedsiębiorczość „ /dwie strony A4/.
Zostanie również przekazana informacja w mediach i bezterminowo możemy jako gmina używać zdobytych tytułów i wyróżnień w działaniach informacyjnych i promocyjnych z zaznaczeniem roku ich zdobycia. Ponadto będziemy reklamowani przez okres 2 lat na portalach gmina roku.pl oraz powiat roku.pl


Trzeba podkreślić, że tego typu nagrody i tytuły podnoszą prestiż, budują zaufanie mieszkańców i partnerów, kreują pozytywny wizerunek i opinię. Ponadto umacniają pozycję w regionie, podkreślają rzetelność i profesjonalizm działań, pomagając równocześnie w pozyskiwaniu nowych inwestorów i partnerów.


Pobyt naszych przedstawicieli w Warszawie pozwolił również nawiązać kontakty, odbyć spotkania z posłami z naszego regionu oraz ciekawymi ludźmi ze świata polityki.Zapraszamy do obejrzenia załączonych zdjeć.Romuald Przybyt

Galeria

Załączniki