Zakres

I. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Majora Bojana w msc. Bojano- część 1
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 4944 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.
II. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Energetyków w msc. Łebno- część 2
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 172 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.
III. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Chodzińskiego w msc. Szemud- część 3
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 1204 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.
IV. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Łąkowa w msc. Kielno- część 4
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 400 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.
V. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Leśna w msc. Koleczkowo- część 5
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 1400 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.
VI. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Kwiatowa i Łąkowa w msc. Karczemki- część 6
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 1760 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.
VII. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Hippiczna w msc. Koleczkowo- część 7
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 1920 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.
VIII. Układanie płyt JUMB na drogach gminnych- ul. Wiosenna i Słoneczna w msc. Bojano- część 8
Zakres robót obejmował ułożenie ok. 1200 szt. płyt JUMB na podsypce piaskowo-żwirowej.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą na wszystkie części zawarto w dniu 16.06.2014r.
Roboty odebrano protokolarnie na:
cz. 1 – 24.07.2014r.
cz. 2 – 04.08.2014r.
cz. 3 – 04.08.2014r.
cz. 4 – 23.07.2014r.
cz. 5 – 23.07.2014r.
cz. 6 – 23.07.2014r.
cz. 7 – 23.07.2014r.
cz. 8 – 23.07.2014r.