Klub sportowy z Bojana UKS DRAGON serdecznie zaprasza swoich sympatyków, kibiców do uczestnictwa we
wszystkich wydarzeniach w miesiącu czerwcu, tak ważnych dla wszystkich zawodników Klubu. Serdecznie
zapraszamy ! Kalendarium w załączniku !

Załączniki