UKS Kielno informuje mieszkańców Gminy Szemud że rozpoczęły się zajęcia gier i zabaw z elementami koszykówki dla wszystkich dzieci klas I-III szkoły podstawowej.Zajęcia odbywają się w hali Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz w hali sportowej w Bojanie.Z uwagi na plan zajęć, który jest w opracowywaniu, prosimy o bezpośredni kontakt z Prezesem UKS Kielno Panią Sabiną Wendk tel. 516 251 892.Adam Prabucki