Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii kablowej nN umożliwiającej zasilenie trzech lamp oświetlenia przy ul. Kaszubskiej w Kielnie (montaż i dostawa lamp po stronie mieszkańców).

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 30.10.2013 r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 25.11.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria