Zakres

 • Zadanie dotyczy wykonania robót nawierzchniowych: ok. 77,00 mb o szer. 4,0 m. – 410 szt. płyt JOMB
  – roboty ziemne;
  – korytowania podłoża;
  – wykonania warstwy podbudowy pod płyty JOMB 75x100x12 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,
  – pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
  – ułożenia nawierzchni odcinka drogi z płyt JOMB 75x100x12 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/
 • termin wykonania do 27.11.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 28.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 15.243,45 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

Jumby Głazica2Jumby Szemudzka1