Unieważnienie  naboru wniosków złożonych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Z przykrością informujemy, że na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pojawiła się informacja o unieważnieniu naboru wniosków złożonych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018). Powodem unieważnienia było zawarcie przez WFOŚiGW, NFOSiGW, BOŚ S.A. oraz pozostałymi wfośigw porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zgodnie z informacją, jaka pojawiła się na stronie www.wfos.gdansk.pl w/w program będzie realizowany w latach 2018-2029, gdzie na jego realizację przeznaczono 103 miliardy zł, a Beneficjenci końcowi otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji (63,3 mld zł) oraz pożyczki (39,7 mld zł).

Na terenie Województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski związane z modernizacją istniejących kotłów grzewczych, które zostały przez Państwa złożone, nie będą brane pod uwagę w nowym konkursie ogłoszonym przez NFOŚiGW za pośrednictwem WFOSiGW.

Z chwilą pojawienia się informacji o ponownej możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację w/w zadania, postaramy się  na bieżąco informować na naszej stronie www.szemud.pl .

Sylwia Czoska
Ref. Zamówień Publicznych i Inwestycji