Zakres

Zadanie dotyczy modernizacji sieci wodociągowej na trasie Bojano – Koleczkowo – sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PEHD100, zgrzewanych doczołowo o długości łącznej L=1153 m oraz Budowy zbiornika retencyjnego żelbetowego wody  500 m3 ( modernizacja ujęcia wody z przebudową zbiorników retencyjnych oraz przebudową systemu wodociągowego)

Stan realizacji

W dniu 27.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 3.085.850,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Zadanie Dofinansowane z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PR1, Gospodarka wodno-ściekowa, Dz. 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ).

Galeria

rys. 002 rys. 003

DSC_0329 DSC00134DSC_0430rys. 035