Zakres

Zadanie dotyczy Modernizacji systemu wodociągowego poprzez budowę pompowni strefowej ze zbiornikiem retencyjnym wraz z rurociągami towarzyszącymi wod – kan i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w Bojanie w rejonie ulic Czynu 1000 – lecia i Malinowej budowę systemu/zespołu dwóch zbiorników retencyjnych/wyrównawczych stalowych podziemnych, o pojemności całkowitej 2 x 100 m³

Stan realizacji

W dniu 27.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 1.792.729,15 zł brutto

Źródła dofinansowania

Zadanie Dofinansowane z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PR1, Gospodarka wodno-ściekowa, Dz. 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ).

Galeria

DSC_0450 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0447 DSC_0449rys. 060 rys. 057 rys. 058 rys. 059