Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy i modernizacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Koleczkowie przy ul. Leśnej na dz. 219/3

Stan realizacji

W dniu 27.07.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 436.641,13 zł brutto

Źródła dofinansowania

Zadanie Dofinansowane z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PR1, Gospodarka wodno-ściekowa, Dz. 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ).

Galeria

rys. 073rys. 080rys. 077 rys. 076rys. 084