Dnia 6 maja 2015r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łebnie został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny pod tytułem „Uroki Wiosny”, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Szemudzie oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie. Konkurs skierowany był do dzieci z oddziałów
przedszkolnych oraz szkół podstawowych z gminy Szemud i trwał od 1 – 29 kwietnia 2015 r. W sumie na
konkurs wpłynęło 168 prac z sześciu szkół: Łebna, Łebieńskiej Huty, Szemuda, Częstkowa, Jeleńskiej
Huty i Kielna. Niestety aż 39 z nich nie zostało dopuszczonych do konkursu. Głównymi powodem było
niespełnianie wymogów regulaminowych – nieodpowiedni format pracy, jak również tak błahe sprawy, jak
niepodpisanie pracy.
Celem konkursu było promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie zdolności plastycznych, integrowanie
dzieci przez sztukę oraz inspirowanie do aktywności twórczej.
Należy podkreślić, że najmłodszą laureatką konkursu została Maja Hartyn – Leszczyńska z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, która w swojej pracy samodzielnie przedstawiła wszystko to, co
kojarzy jej się z wiosną. Dzieci poprzez swoje prace wykazały się oryginalnością i pomysłowością.
Trafnie i innowacyjnie uroki wiosny przedstawili chłopcy – Jakub Bojke i Maciej
Stenka. W ich pracach na pierwszym miejscu pojawiają się prace rolne, które w tej chwili wrą całą parą,
wystarczy rozejrzeć się wokoło. Na szczególną uwagę zasługuje również praca Kacpra Formeli z
Łebieńskiej Huty, który jako jedyny swój pomysł przedstawił jako odbicie lustrzane (wiosna w tafli
wody). Również ciekawą technikę zastosował Sebastian Lesner z Częstkowa, którego praca opiera się
głównie na malowaniu na wycinkach tapet, a końcowy efekt jest fenomenalny. Ostatnią już pracą, którą
chciałabym podkreślić jest praca zwyciężczyni w kategorii klas IV –VI Wiktorii Kurt z Kielna.
Zastosowała ona bardzo pracochłonna technikę, która polegała na wyklejaniu pracy z
kółeczek, które otrzymała z dziurkacza, pomysł i efekt końcowy jest zdumiewający. Jeszcze raz wszystkim
gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i zapraszamy do rozwijania swoich talentów na różnego rodzaju
kółkach plastycznych, również tych prowadzonych w WOK-u w Łebnie i Kielnie przez Panią Karinę Treder.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Karina Treder, Pani Maria Chustak oraz Pani Katarzyna Miotk po
bardzo trudnych i długich negocjacjach postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii klas O-I:
I miejsce: Zuzanna Stolc, kl. Oa, Szkoła Podstawowa w Łebnie
II miejsce: Agata Malinowska, kl. Oc, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Szemudzie
III miejsce: Maja Hartyn – Leszczyńska, lat 4, Przedszkole w Szemudzie
Wyróżnienia:
– Julia Matyjasik, kl. Oa, Szkoła Podstawowa w Łebnie
– Maja Naczk, kl. O, Szkoła Podstawowa w Częstkowie
– Jan Garzombke, kl. Oc, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

W kategorii klas I- III:
I miejsce – Amelia Szałach, Kl. III, Szkoła Podstawowa w Łebnie
II miejsce – Wioletta Lis, kl. III, Szkoła Podstawowa w Łebnie
III miejsce – Jakub Bojke, kl. III, Szkoła Podstawowa w Łebnie

Wyróżnienia:
– Andżelika Miotk, kl. II, Szkoła Podstawowa w Łebnie
– Maciej Stenka, kl. III, Szkoła Podstawowa w Łebnie
– Helena Nowick, kl. III, Szkoła Podstawowa w Częstkowie

W kategorii klas IV – VI
I miejsce – Wiktoria Kurt, kl. VI, Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Kielnie
II miejsce – Wiktoria Sychowska, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie
III miejsce – Nina Kaźmierczak, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Częstkowie

Wyróżnienia:
– Kacper Formela, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
– Franciszek Staroszczyk, kl. V, Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie
– Sebastian Lesner, kl. IV, Szkoła Podstawowa w Częstkowie

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach.

Edyta Malotka

Galeria

Załączniki