Ogłoszenie
Wójta Gminy Szemud o zatrudnieniu na wolne stanowisko pracy:

Konserwator – Pracownik gospodarczy

Wymiar etatu: pełen etat, praca w ruchu ciągłym,

Główne obowiązki:

Wykonywanie zleconych prac konserwacyjnych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy i budynkach Gminnego Centrum Kultury w Szemudzie, dbałość o porządek oraz stan techniczny wyposażenia budynków i terenu przyległego, w tym: drobne naprawy stolarskie, wymiana żarówek, pielęgnacja trawników i inne
Wykonywanie zleconych prac na drogach gminnych polegających na konserwacji i uzupełnianiu znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, wycince zakrzaczeń, drobne prace melioracyjne itp.

Wymagania obowiązkowe:

1. Obywatelstwo: polskie,
2. Wykształcenie: zawodowe, mile widziane średnie techniczne,
3. Pożądany profil (specjalność): robotnik przemysłowy, rzemieślnik
4. Posiadanie prawo jazdy (kat. B),
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7. Niekaralność za przestępstwa umyślne,
8. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):

1. Uprawnienia elektroenergetyczne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typ E
• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
2. Uprawnienia palacza kotłów powyżej 50kW
3. Mile widziane doświadczenie zawodowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Podanie o pracę – list motywacyjny,
2. Życiorys-curriculum vitae,
3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. Kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2012r. Nr 101. poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2008r. Nr 223. poz. 1458 z póź.zm.)”
7. Oświadczenie o niekaralności,

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 01. czerwiec 2018

Uwagi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Szemud – Szemud ul. Kartuska 13 w godz. pon. 07.30-17.00, wt.-czw. 07.30-15.30, pt. 07.30-14.00) lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko „konserwator – pracownik gospodarczy” na adres: Urząd Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Szemud po upływie terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

/ – / Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud