Urząd Gminy w Szemudzie informuje o możliwości składania wniosków

w ramach projektu pn.:
„Sprzątamy Azbest w Gminie Szemud – edycja 2020”

Wzorem lat ubiegłych, Gmina Szemud planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2020)”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Realizacja Projektu będzie trwała do października 2020 rok.
Celem udziału w programie jest: demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Szemud, w ramach planowanej „akcji azbestowej” oraz posiadanych środków, urząd zapewni demontaż, zbiórkę, transport, zabezpieczenie i utylizację azbestu, każdemu kto złoży w terminie poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym dokumentacją zdjęciową.
Wnioski złożone do 03.06.2020r. będą dotyczyły realizacji prac w roku 2020.
Wnioski złożone w latach poprzednich nie są brane pod uwagę. Należy ponownie złożyć wniosek na aktualnym druku.
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty polskiej (decyduje data wpływu do urzędu), bądź w kancelarii urzędu Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud (budynek A), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (58 676 44 36) w terminie od dnia 18.05.2020 r. do dnia 03.06.2020 r.
Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego – nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/nabor bądź uzyskać pod nr telefonu (58) 676 44 36.