Zarządzenie Wójta Gminy Szemud
Zał. nr 1 do zarządzenia – ustny przetarg na sprzedaż samochodu