W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem na „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski żywiołowej” uprzejmie informujemy, że do ww. programu można zgłosić tylko ten azbest, który w 2017 roku został zgłoszony do Urzędu, jako zawierający ślady przebytego w sierpniu 2017r. huraganu z deszczem nawalnym, czyli niosący znamiona klęski żywiołowej.
Ponieważ celem konkursu jest likwidacja skutków wystąpienia zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko, dlatego tylko ten azbest, który został zgłoszony w zeszłym roku, można zgłosić do tego Programu.
Z uwagi na fakt nie posiadania przez Urząd ww. zgłoszeń, żaden ze złożonych wcześniej wniosków związanych z demontażem, wywozem oraz utylizacją azbestu nie kwalifikuje się do tego konkursu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://wfos.gdansk.pl/konkursy/usuwanie-odpadow-zawierajacych-azbest-likwidacja-skutkow-kleski-zywiolowej.

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji