Gmina Szemud w dniu 28.03.2014r. złożyła wniosek o dotację zbiórki, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2014)” ogłoszonego przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. W dniu 13.05.2013r. otrzymaliśmy informację pisemną z WFOŚiGW w Gdańsku o zakwalifikowaniu wniosku do dotacji. Pomimo braku umowy w dniu 22.05.2014r. gmina ogłosiła postępowanie przetargowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych od 14 do 30 tys. euro. Umowę dotacji podpisano w dniu 30.07.2014r. Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę 94 362,50 zł. brutto, złożyła firma Zakład Ogólnobudowlany Witold Zmuda-Trzebiatowski, Os. Niepodległości 24/2, 77 -200 Miastko, z którą w dniu 12.06.2014r. podpisaliśmy umowę. Wybrany Wykonawca został zobowiązany do dnia 15.09.2014r. odebrać od właścicieli nieruchomości uprzednio zgłoszony azbest- tj. ok. 233,15 Mg, azbestu zalegającego na ich terenie lub zgłoszonego do demontażu i utylizacji.

Dotację pozyskano w ramach ww konkursu, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – usuwanie wyrobów zawierających azbest.” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu. Ww dotacja pokryje 97% kosztów realizacji ww zadania tj. 87 846,00 zł, w tym dotacja NFOŚiGW – 43 923,00zł. oraz dotacja WFOŚiGW- 43 923,00 zł, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 2 717,50 zł sfinansowała Gmina Szemud.

Galeria