I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Szemudzie informuje, że od dnia 2017.09.04. rozpocznie się przebudowa drogi gminnej Warzno-Karczemki wraz z budową ronda i wymianą odcinków sieci wodno kanalizacyjnej. W związku z powyższym na czas robót budowlanych obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Ruch samochodowy odbywać się będzie w sposób wahadłowy.

Nie przewiduje się całkowitego zamknięcia ruchu.

Roman Chustak