W dniu 16.06.2014 r. Wójt Gminy Szemud – Ryszard Kalkowski podpisał umowy na układanie 13 tys. płyt JUMB na ośmiu drogach gminnych z terminem realizacji do 31.07.2014 r.
Warte podkreślenia jest to, że realizacja ww. inwestycji jest możliwa dzięki współpracy i wsparciu finansowym komitetów mieszkańców.


Wykonawca, firma LAMPE SERVICES z Lęborka, rozpoczęła prace od msc. Bojano i już pierwsza nawierzchnia z płyt JUMB na ul. Wiosennej została wykonana. Obecnie na ukończeniu są już prace na ul. Majora Bojana.

Firma Lampe dysponuje nowoczesnym sprzętem do wykonywania tego typu prac co można zaobserwować na załączonych zdjęciach. Prace są kontynuowane w soboty i w porze nocnej.
Tempo prac wykonania przebiega bardzo szybko i bez większych problemów.


Jesteśmy przekonani, że współpraca z wykonawcą i komitetami nadal będzie się układać pomyślnie i przed wyznaczonym terminem ukończenia będziemy mogli się spotkać wspólnie na odbiorze.


Już teraz Wójt chciałby tą drogą bardzo podziękować komitetom mieszkańców, ich pełnomocnikom za dobrą współpracę i zaangażowanie.Ryszard Dampc – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

Galeria