Jak informowaliśmy w pierwszym tegorocznym numerze Lesoka, 28 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem wszystkich sołtysów naszej gminy. Konsultacje dotyczyły m.in. poprawy stanu nawierzchni dróg w gminie poprzez utwardzanie z wykorzystaniem płyt YOMB.

Wpłynęło sporo wniosków mieszkańców (zgłoszenia kolektywne), którzy deklarują swój wkład w formie co najmniej wykonawstwa. Wymaga to ustalenia określonego regulaminu postępowania przy zatwierdzaniu odcinków dróg, który był wstępnie przedyskutowany na spotkaniu.


Takie wnioski kolektywne mieszkańców, deklarujących swój wkład, będziemy przyjmowali w Urzędzie jeszcze do 14.02.2014r.