Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 350,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa sie z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumiczno grysowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchni z mieszanek mastyksowo- grysowych z sma 0/11 warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
  – krawężniki betonowe o grubości 14cm  ułożone na płasko – 29 m.
 • termin wykonania do 03.08.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 05.04.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 107.500,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-052cam00229rys-605 rys-603 rys-604rys-603rys-605rys-384 rys-491