Zakres

Zakres zamówienia obejmuje dostawę 13.000 sztuk nowych płyt drogowych wielootworowych typu JUMB o wymiarach 100x75x12,5. Płyty wykonane są z betonu B-25, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej. Dostarczone płyty posiadają certyfikat zgodności Zamówienie obejmuje koszt transportu wraz z rozładunkiem do 8 miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gm. Szemud.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 21.02.2014r. Planowany termin realizacji zadania to 30.04.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak