Zakres

  • przebudowa drogi 154,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m.
  • wykonano warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 4 cm,
  • ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  • rów odwadniający
  • krawężniki betonowe – 55 m
  • pobocza do 2 x 1,0 m,
  • termin wykonania do 09.09.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 11.07.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 82.881,74 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

cam00482 cam00483rys-001-8rys-001-11rys-040 rys-041rys-754 rys-755rys-751