Zakres

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem krawężników i kanalizacją deszczową.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 29.11.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 20.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria