Zakres

  • Utwardzenie płytami yomb dróg w msc. Bojano – ul. Wrzosowa i Lesoki
  • roboty nawierzchniowe odcinek o szer. 4 m. – 2426 szt. płyt
  • ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm – 32 m
  • odwodnienie korpusu drogowego
  • krawężniki betonowe wtopione – 65 m
  • pionowe znaki drogowe – 7 szt.
  • progi zwalniające z kostki betonowej – 2 szt.
  • termin wykonania do 21.10.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 22.08.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 57.214,58 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

cam00533cam00535rys-895 rys-896 rys-949rys-951rys-986