Zakres

  • Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano – ul. Majora Bojana a.
  • roboty nawierzchniowe odcinek: 103 m o szer. 4 m. – 550 szt. płyt
  • Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano – ul. Majora Bojana b.
  • roboty nawierzchniowe odcinek: 535 m o szer. 4 m. – 2854 szt. płyt
  • Utwardzenie płytami jumb dróg w msc. Bojano – ul. Stefana Batorego.
  • roboty nawierzchniowe odcinek:  71 m o szer. 4 m. – 377 szt. płyt
  • termin wykonania do 11.10.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 12.08.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 64.600,88 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-505 rys-487 rys-488rys-515 rys-514