Zakres:

  • Przebudowano n/w drogę (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 68 m o szer. 4m.+ plac 252 m2 (18 m x 14m ) – łącznie 700 szt. płyt

– roboty ziemne;

– korytowanie podłoża;

– wykonanie warstwy podbudowy pod płyty JUMB 75x100x12,5 z mieszanki piaskowo żwirowej 12 cm,

– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 30 cm szer.

– ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt JUMB 75x100x12,5 podwójnie zbrojonych /dostarczonych na plac budowy przez Zamawiającego/

– regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 2

– znak drogowy – 1 szt.

– krawężniki betonowe – ok. 33 m

  • termin wykonania do 21.06.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 22.05.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 10.485,52 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Galeria