Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

a) Koleczkowo – ul. Andersa

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 150 m o szer. 4 m. – 800 szt. płyt

b) Koleczkowo – ul. Dolna

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 196 m o szer. 4m. – 1034 szt. płyt

c) Koleczkowo – ul. Zduńska

– roboty nawierzchniowe odcinek ok. 152 m o szer. 4m. i 132,5 o szer. 3m -razem 1341 szt. płyt

 

  • termin wykonania do 04.11.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 05.09.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 62.452,25 zł brutto.

Źródła dofinansowania

Galeria