Zakres

 • Dobrzewino – ul. Chłopska
 • roboty nawierzchniowe odcinek 47,00 m o szer. 4 m. – 250 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 2
 • znak drogowy – 1 szt.
 • bariery ochronne stalowe – 12m
 • Karczemki – ul. Bociania
 • roboty nawierzchniowe odcinek 122,63 m o szer. 4 m. – 654 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 14
 • znak drogowy – 1 szt.
 • ścieki z prefabrykatów betonowych – 20 m
 • studnie rewizyjne – 1 szt.
 • rurociągi kanalizacyjne – 5 m
 • Kielno – ul. Matejki
 • roboty nawierzchniowe odcinek 95,25 m o szer. 3 m. – 381 szt. płyt
 • znak drogowy – 1 szt
 • termin wykonania do 15.12.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 15.11.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 41.241,20 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-028rys-029