Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

a) Szemud – ul. Chodzińskiego
-roboty nawierzchniowe odcinek 180 m o szer. 3 m. – 1075 szt. płyt
– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
b) Częstkowo – zjazd ul. Lipkowa
-roboty nawierzchniowe odcinek 106 m o szer. 4 m. – 600 szt. płyt
– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
– znaki drogowe – 1 szt.
– krawężniki betonowe – 15 m.
– rury żelbetowe – 3 m.

  • termin wykonania do 23.07.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 24.05.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 28.475,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria