Zakres:

  • Przebudowano n/w drogi (ułożono nawierzchnię drogi z płyt JUMB 75x100x12,5) na terenie Gminy Szemud:

a) Leśno – ul. Dworska i Słoneczna I
-roboty nawierzchniowe odcinek 164 m o szer. 4 m. 50 m o szer. 3 m – łącznie 1105 szt. płyt
– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
– bariery ochronne – 2 szt.
– rów odwadniający – ok. 160 m
b) Leśno – ul. Dworska i Słoneczna II
-roboty nawierzchniowe odcinek 36 m o szer. 4m. – 190 szt. płyt
– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
c) Kowalewo – ul. Na Zagajnik
-roboty nawierzchniowe  odcinek 150 m o szer. 3 m. – 600 szt. płyt
– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.
d) Szemudzka Huta – ul. Grilowa i Ogniskowa
-roboty nawierzchniowe odcinek ok. 1750 m o szer. 3 m. – 700 szt. płyt
– pobocza z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm i grub. 15 cm, 50 cm szer.

  • termin wykonania do 28.08.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 29.06.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 55.338,26 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria