Zakres

 • Kielno – ul. Jeziorna
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 32,5 m o szer. 3 m. – 132 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 1
 • znak drogowy – 1 szt.
 • Kielno – ul. Stary Trakt
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 150 m o szer. 3 m. – 600 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 1
 • znak drogowy – 1 szt.
 • Warzno – ul. Wadowicka
 • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 65 m o szer. 4 m. – 347 szt. płyt
 • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 8
 • znak drogowy – 1 szt
 • termin wykonania do 25.11.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 26.09.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 26.305,37 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-871 rys-869 rys-870rys-861 rys-900