Zakres

  • Grabowiec – ul. Klasztorna
  • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 179,75 m o szer. 3 m. – 719 szt. płyt
  • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 1
  • Szemud – ul. Polna
  • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 118 m o szer. 3 m. – 472 szt. płyt
  • regulacja zasuw wodociągowych, gazowych, studzienek kanalizacyjnych wraz z obrukowaniem i oznakowaniem tabliczkami – szt. 14
  • znak drogowy – 1 szt.
  • Kamień – ul. Asnyka
  • roboty nawierzchniowe odcinek ok. 13 m o szer. 4 m. – 70 szt. płyt
  • termin wykonania do 26.11.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 27.09.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 22.907,52 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys-836 rys-834 rys-835rys-1112 rys-898 rys-899rys-1106 rys-1105